Pressmeddelande

 

21 april 2017

Konstrundan och konstnärlig verksamhet ger Österlen tillväxt och utveckling!

Vinsterna för alla blir större genom fler infallsvinklar, långsiktigt och gränsöverskridande arbete. Den konstnärliga verksamheten på Österlen fortsätter bidra till den ekonomiska utvecklingen!

Publiksuccé
Att konstrundan på Österlen är en riktig besöksmagnet är ingen nyhet*. Årets invigningshelg lockade 4 000 besökare till samlingsutställningen på Tjörnedala konsthall. Rapporterna vi fått in från de öppna ateljéerna tyder också på stora besökstal. Konstrundan genomförs nu för femtionde gången och nästa år firas ett stort 50-årsjubileum.
 
Seminarium – en del av firandet
Konstnärlig verksamhet är för många en viktig näringsgren året om. Detta belystes vid det seminarium som genomfördes den 6 april på Tjörnedala konsthall. Temat var ”Konstnärlig verksamhet driver tillväxt och utveckling!” Verksamma konstnärer, forskare, näringslivsrepresentanter och tjänstemän från kultursektorn diskuterade hur man kan åstadkomma större integration. Hur kan olika verksamheter i samhället dra nytta av konsten och få kreatörernas input på många sätt – inte bara ur de mer traditionella utsmyckningsperspektiven?  Det behövs inspirerande ny kunskap som bygger på fakta och personliga möten med beslutsfattare/politiker och det är nödvändigt att förstå förutsättningarna för alla parter. 
 
Konsten levererar!
En slutsats från seminariet: ”Konsten är trogen och uthållig, den lovar inte, den levererar, även när vissa ibland inte önskar det.  Den kan vara både frispråkig och nyttigt ifrågasättande.” Konsten är en källa till kunskap som inte kommer av sig självt. Det krävs utrymme där det inte är ett självändamål att det som produceras har en på förhand beräknad vinst utan ger plats för experiment.
 
Skapa framtida konstälskare
Jennifer Forsberg, rektor på Österlenskolan för Konst och Design i Simrishamn medverkade i seminariet den 6 april. Hon ser som skolans uppgift att bland annat ge eleverna verktyg och förståelse för den roll som konstnären/formgivaren har i ett demokratiskt, mångkulturellt och jämlikt samhälle.
 
Det håller vi med om. Hur skapar vi framtida konstälskare? Genom en rad insatser via vår konstpedagogiska verksamhet är det vår förhoppning att väcka konstintresset tidigt i livet.
En särskild insats gjordes för första gången under årets konstrunda, Barnens egna konstrunda. Barn kunde gå på skattjakt och samla armband hos några av våra deltagande konstnärer. Via barnens dokumentation på instagram kan vi följa deras skattjakt. Priser delas ut efter konstrundan till de bästa bilderna. Aktiviteten blev en sådan succé att armbanden hos några av konstnärerna tog slut redan under påskhelgen.
 
Kommande satsningar på dialog
Tjörnedala Konsthall och ÖSKG kommer att anordna flera seminarier/aktiviteter för att driva dialogen kring framtidsfrågor under hela jubileumsåret. Beslutsfattare och representanter från konstvärlden, forskning och utbildning, näringslivet, politiken och organisationer i samhället kommer att bjudas in för att lära känna varandra, skapa nätverk och hitta former för bättre samverkan. Håll ögonen öppna – information publiceras löpande i våra sociala medier.
 
Konsten – protein för hjärnan
För att belysa delar i den allmänna debatten kring kulturens och konstens roll i samhället kan vi avslutningsvis citera ett par journalister: Sune Johannesson i Ystads Allehanda (26 april 2017) ”Konstrundan visar varför kultur är en nödvändighet” – Kultur, ger insikter och utsikter, sätter färg på yttre och inre landskap och den får människor och platser att växa. Kulturen kan också vara lönsam. Runt om i världen görs kultursatsningar som är stora turistattraktioner och skapar många jobb och ger kreativa och stimulerande levnadsmiljöer.  Jan Gradvall skriver i Di Weekend (10 mars 2017) ”Konst är som protein för hjärnan, en fråga om överlevnad.” Han tar också upp vikten av att lyfta diskussionen i näringslivet och ställer bland annat frågan ”När får kulturlöshet konsekvenser för handel och idéutveckling?” och frågar också hur intressant en person som bara pratar affärer och konsumtion är?
 
 
För mer information kontakta:
Susanne Lindblad
Verksamhetsledare Tjörnedala konsthall
Telefon: 076-846 65 18
eller
Rachel Tess
Ordförande ÖSKG                                                 
Telefon: 0738-26 96 57
 

*Omsättningen under en konstrunda uppgår till cirka 60 miljoner kronor varav en tredjedel kommer från personer som rest från övriga Sverige, Danmark och Tyskland till Skåne och Österlen specifikt för att besöka konstnärerna. Ungefär hälften av omsättningen hänför sig till den konstnärliga verksamheten och andra halvan går till kringtjänster som kost, logi och resor. (Siffrorna kommer från en undersökning som gjordes under våren 2013.)