Pressmeddelande

 

20 maj - 9 juli 2017

Inger Bergström & Marie Holmgren

Till synes

När vi möter Marie Holmgrens storskaliga tecknade trädgestalter, detaljerat studerade med blyertspennan, är det något fysiskt vi ställs inför. De tecknade trädens tillblivelse talar om att här finns en erfarenhet, en förnimmelse, av träd. Vi känner igen dem som just detta, men likväl kliver de ur sin betydelse. De har blivit något mer än tecken. I en serie skulpturer fortsätter undersökningen av kroppslig närvaro och relationen till naturens skeende.

Inger Bergströms skulpturala objekt är uppbyggda av det igenkännbara. Möbler som har tillhört ett rum, har lyfts ut och transformerats vidare till något annat. Kanske kan det bekanta här framstå som främmande. En serie av tvådimensionella objekt är uppbyggda av tygytor, blanka och matta, sammanfogade sida vid sida. Det rumsliga smyger sig in i det platta, djup uppstår, skarpa snitt i det textila materialet.

Det konstnärliga görandet kan beskrivas som i många aspekter öppet och osäkert. Samtidigt som vi har en riktning vet vi inte exakt vad handlandet kommer att leda till. Vi gör något, ett material formas framför oss och blir till ett slags förslag. Så fortsätter vi, förstör eller bygger vidare. Om det så sker i en tankeprocess eller i en faktisk materiell process. Hur gör vi för att det till synes självklara ska träda tillbaka?

INGER BERGSTRÖM är utbildad på Konstfack i Stockholm. Hon arbetar med individuella konstprojekt såväl som i olika sam¬arbetsformer. Hon har verkat som professor på Konstfack i Stockholm och på Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg.

 MARIE HOLMGREN är verksam som konstnär med bas i Göteborg. Efter utbildning vid Konsthögskolan Valand har hennes arbete kontinuerligt visats på gallerier, konsthallar och i offentliga gestaltningsuppdrag. Hon har verkat som projektledare för olika uppdragsgivare såsom exempelvis Statens konstråd.

Adrian Johansson

Ljusets herre eller mörkrets furste

Det påstås att i universum finns endast fem procent ljus. Här på jorden upplever vi det inte så.
Förhållandet mellan ljus o mörker och vad som sker däremellan, har alltid fascinerat Adrian, och den oändliga föränderligheten, som sker tjugofyra timmar om dygnet, år ut och år in.Han fångar ögonblicken i dessa skeenden i sitt måleri. Kontrasterna, spelet mellan ljus o mörker och de effekter som lockas fram när färger förändras. Kolossala urbana miljöer som NYC eller den svenska vemodiga naturen inspirerar Adrian och målningarna blir ofta en betraktelse, ett vemod, en stillhet eller en känsla. Ett ögonblick i en förändrad verklighet.                                 

ADRIAN JOHANSSON  är utbildad på Forum i Malmö. Han är ÖSKG-medlem sedan 2015 och bosatt i Löderup. 

 


För mer information kontakta:
Susanne Lindblad
Verksamhetsledare Tjörnedala konsthall
Telefon: 076-846 65 18