ÖSKG | Historik

För snart 53 år sedan inledde ett tiotal konstnärer i Maglehem/Degeberga-området ett samarbete.

Samarbetet kallades ”Hanöland” och syftade till att man genom gemensam marknadsföring bjöd in allmänheten till sina hem och ateljéer, ett slags ”Konstens Dag”.

Man ville genom denna typ av arrangemang i samverkan bredda publiken och försöka nå ut med konsten till fler människor. Som besökare kanske man inte åker långväga för att besöka en enstaka ateljéutställning. Men har man möjlighet att besöka ett flertal konstnärer samtidigt ökar attraktionskraften. Man skapade en totalupplevelse med både kultur och natur som ingredienser.

Pingsthelgen 1968 var det premiär. Konstnärerna som då deltog var Bengt Fredriksson och Björn Flygare (som fortfarande är medlemmar), Sven-Åke Svensson, Ivar Ekelund, Walter Persson, Vera Ohlsson, Gun Johnson, Lars Wikström och Sonny Willner. Helgen blev en stor framgång och arrangörerna fortsatte, ”Konstrond Hanöland” som arrangemanget kallades, växte från år till år. Konstnärerna kände att de fick fin publikkontakt och att man nådde grupper som tidigare inte varit så vana konstbesökare. Kanske var receptet på succén att man bjöd hem besökarna till sin ateljé snarare än till någon konstinstitution.

1971 hade arrangemanget vuxit så mycket, såväl geografiskt som antalet deltagande konstnärer, att begreppet ”Konstveckan i Östra Skåne” lanserades och pingsthelgen byttes mot påskveckan. När arrangemang växer blir även behoven av administration större. På våren 1974 hölls därför ett stormöte där man kom överens om att bilda en organisation för att stärka Konstveckans ställning och yrkeskonstnärernas villkor. En interimsstyrelse utsågs, med uppdrag att utarbeta förslag till stadgar och former för den nya organisationens verksamhet.

Den 5 september 1974 lades arbetsgruppens förslag fram på ett möte i Hammenhög och Östra Skånes Konstnärsgille, ÖSKG, bildades.

ÖSKG höll sitt första årsmöte den 4 oktober samma år.  Under första verksamhetsåret hade man fått 65 medlemmar. Förutom konstveckan arrangerades en gemensam samlingsutställning på Gyllebo slott. Vindbollen, symbolen för Konstveckan, registrerades och skyddades som varumärke.

En gemensam utställningslokal och kansli inrättades på Bryggaregården i Simrishamn. 1991 flyttades verksamheten till Tjörnedalagården i Baskemölla utanför Simrishamn. Utställningsverksamheten fick namnet Galleri Tjörnedala.

2007, i samband med en stor renovering av lokalerna, bytte Galleri Tjörnedala namn till Tjörnedala konsthall.

Kort & Gott


 

Café Borssén har öppet på konsthallen!
fre-sö 12-16.


 

Höstens konstklubbar är igång. Onsdagar 15-16.30


 

Följ oss på sociala medier: Tjornedalakonsthall samt Ungkonsttjornedala


 

Är du 15-30 år? Då är Ung Kraft, projekt Koja nåt för dig! Se mer info under fliken Ung KraftMissade du seminariet 2019?
Här hittar du en sammanfattning av Carolina Söderholm, konstkritiker och frilansjournalist >>ÖSKG har 125 medlemmar 
– här finner du alla konst-
närer i bokstavsordning >>


 

HUVUDSPONSOR

Spb-syd-Svart-gul-platta

 

SPONSORER

ÅBERGS TRÄDGÅRD & CAFE

KiviksMusteri webb

Vill du synas här? Kontakta konsthallens kansli: info@oskg.nu

MED STÖD FRÅN

rs webb